Екип06/11/2019

Прием на деца


 До м. март.2020 г. детската ясла е със запълнени места..Ако родителите желаят да разгледат и да се запознаят с

условията  на детското заведение във всеки работен ден от 8-11.30 часа и от 16-18 часа.

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета