Екип

.Екипът е от медицински персонал със сертификат за качествени здравни грижи

и  педагози .

 

УПРАВИТЕЛ:

Дафина Гергова -  медицинска сестра с над 35 г. трудов стаж., с английски език.


Работила   във    Военна болница  - детски кабинет , Правителствена болница -

детско отделение,  интензивно и спешно отделение,  в чужбина.

Преподаватели:

 

Румяна Стоева -  с висше образование, завършила СУ" Св. Кл. Охридски"

                              степен магистър    -   "Предучилищна и училищна педагогика"

Бояна Георгиева- с висше образование , завършила  СУ "Св. Кл.Охридски"

                               степен магистър "Музикална педагогика"  с англ. език.

Тони Апостолова - хореограф- преподавател по танци .

 

                        

                            

Марияна Попова   -преподавател по английски  език с над 25 г. стаж

 

 

 

    

Извършват се периодични и профилактични консултации с педиатър,кардиолог и хомеопат.

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета