Екип

.Екипът е от медицински персонал със сертификат за качествени здравни грижи

и  педагог .

 

УПРАВИТЕЛ:

Дафина Гергова -  медицинска сестра с над 35 г. трудов стаж., с английски език.


Работила   във    Военна болница  - детски кабинет , Правителствена болница -

детско отделение,  интензивно и спешно отделение,  в чужбина.

Преподаватели:

 

Румяна Стоева -  с висше образование, завършила СУ" Св. Кл. Охридски"

                              степен магистър    -   "Предучилищна и училищна педагогика

Мила  Василева  -      помощник- възпитател

Галяна Колева     -      студентка "Начална и предучилищна педагогика"

Царевна Райкова -      студентка в УНСС

 

                               

 

 

                        

                            

Марияна Попова   -преподавател по английски  език с над 25 г. стаж

 

 

 

    

Извършват се периодични и профилактични консултации с педиатър,кардиолог и хомеопат.

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета