Екип

Приемът е целогодишен за  деца от няколко месечна  възраст за почасово, полудневно и целодневно обгрижване и обучение с необходимата материална база за това.

 

 

В таксата за месеца са включени:

  • целодневен или почасов престой
  • грижи и обучение според възрастта
  • ежедневни медицински грижи / филтър.профилактика/
  • периодични консултации с педиатър.кардиолог и хомеопат
  • занимания чрез йога
  • занимания по музика
  • консумативи эа учебната година
  • паркинг

 

 

Месечната такса за целодневен престой се формира от:

 

1.Такса грижи,възпитание и обучение

  • 690 лв. - до 1г.възраст
  • 650 лв. - след 1.г.възраст

 

2.Такса храна- 240 лв  в която се  включва-сутрешна закуска  / по желание на родителите/, плодова закуска около 10.30 часа, обяд, следобедна закуска.

 

При посещение на детето в определени дни / не по-малко от 3 дни седмично/ дневната такса е както при месечно посещение.

 

По желание на родителите могат да носят храна за децата си при невъзможност да ползват тази от лицензираната детска кухня.

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета