Екип

Приемът е целогодишен за  деца от няколко месечна  възраст за почасово,

полудневно и целодневно обгрижване и обучение с необходимата материална

база за това.

В таксата за месеца са включени:

  • целодневен или почасов престой
  • грижи и обучение според възрастта
  • ежедневни медицински грижи / филтър.профилактика/
  • периодични консултации с педиатър.кардиолог и хомеопат
  • занимания чрез йога
  • занимания по музика
  • консумативи эа учебната година
  • паркинг

     

Месечната такса за целодневен престой се формира от:

1.Такса грижи,възпитание и обучение

-  - 580 лв.--   до 1г.възраст

-  -  560 лв.--  след 1.г.възраст

2.Такса храна- 190 лв  в която се  включва-сутрешна закуска  / по желание на

родителите/, плодова закуска около 10.30 часа, обяд, следобедна закуска.

 

 

При посещение на детето в определени дни / не по-малко от 3 дни седмично/ дневната такса е

както при месечно посещение.

 

 

 

По желание на родителите могат да носят храна за децата си при

невъзможност да ползват тази от лицензираната детска кухня.

 

   

 

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета