Екип

Приемът е целогодишен за  деца от няколко месечна  възраст за почасово,

полудневно и целодневно обгрижване и обучение с необходимата материална

база за това.

В таксата за месеца са включени:

 • целодневен или почасов престой
 • грижи и обучение според възрастта
 • ежедневни медицински грижи / филтър.профилактика/
 • периодични консултации с педиатър.кардиолог и хомеопат
 • занимания чрез йога
 • занимания по музика
 • консумативи эа учебната година
 • паркинг
 • Застраховка

   

Месечната такса за целодневен престой се формира от:

1.Такса грижи,възпитание и обучение

-за деца до 1г.възраст  -   550лв.

-за деца над 1г възраст-  480 лв.

-за деца над 2г. възраст -   460лв.

2.Такса храна- 160 лв  в която се  включва-сутрешна закуска  / по желание на

родителите/, плодова закуска около 10.30 часа, обяд, следобедна закуска.

 

 

При посещение на детето в определени дни / не по-малко от 3 дни седмично/ дневната такса е

както при месечно посещение.

 

 

 

По желание на родителите могат да носят храна за децата си при

невъзможност да ползват тази от лицензираната детска кухня.

 

   

 

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета